Barbie Puzzle

Resmi birleştir.Boşluk tuşuyla resim çevirilir.