Köprü Kurma

Arabaların soldan sağa geçebilmesi için sol ile sağ arasında bağlantıları kurun!